Friday, February 16, 2007


The first picture is of our new house. We are there every day. This week and I think some more days in the next week the house will be painted.
My husband makes a new floor in the upstairs rooms. These rooms will be our working rooms.
The main bedroom is on the ground floor, even as the main bathroom. The garden is a fracture of the garden we have in our old house. Now we own 4360 m2, in the new house we have about 260m2. I will have more time tu quilt and make textile objects.
De eerste foto is van on nieuwe huis. We zijn er elke dag. De schilder is al de hele week bezig en volgende week zal hij ook nog een paar dagen nodig hebben.
Mijn echtgenoot legt een laminaatvloer op de bovenverdieping waar onze werkkamers zijn.
Onze slaapkamer en de badkamer zijn beneden.
De tuin is een fractie van onze huidige tuin. Nu hebben we 4360 m2 en straks is het ongeveer 260m2. Wat zal ik veel tijd hebben om te quilten.
Today I also visited the Africamuseum in Berg en Dal near Nijmegen. It is a nice museum with a beautiful collection. The outdoormuseum was not opened. You could take a walk outside, but in winter there are only the huts and little villages of the african tribes.
I found a lot of inspiration, made some sketches and of course, I bought 3 books. It was difficult to choose among all the wonderful books.
Vandaag heb ik het Afrikamuseum in Berg en Dal bezocht. Het is een mooi museum , met een hele mooie verzameling Afrikaanse kunst. Je kon ook wandelen in het buitenmuseum, maar in de winter is daar weinig te doen. Er staan wel de hutten en dorpen van de verschillende stammen, maar in de winter is de rest van de buitencollectie opgeslagen.
Ik deed weer heel wat inspiratie op en maakte een aantal tekeningentjes. En natuurlijk kocht ik weer 3 boeken. Ik wist niet wat ik moest kiezen, er was zoveel moois.

Tuesday, February 13, 2007

Circle of Life

Here you see my latest journalquilt, titled "Circle of Life".
Used textiles are wool, fancy knitting yarn, organza and linen, all embellished with beans.

Dit is mijn nieuwste journaalquiltje: "Circle of Life".
Gebruikte materialen zijn wol, breigaren, organza en linnen, versierd met kraaltjes.In my garden the camelia en the helleborus are full in bloom. They are beautiful. Again a source of inspiration.


In mijn tuin staan de Camelia en de helleborus volop in bloei. Schitterend. Opnieuw een bron van inspiratie.

Sunday, February 11, 2007

Last week there was one day of snow. Good time to make pictures of our garden and house.
The first picture is a part of our buxus garden, where I have a lot of nice flowers I love, so as roses, echinecea purpurea, kniphofia, daylily,herbs and a lot more. My total garden is about 4300 m2. and the buxusgarden is a little part of it.

Vorige week donderdag tijdens de sneeuwval heb ik nog even foto's gemaakt van mijn huis en tuin.
De eerste foto is een gedeelte van onze buxustuin, waar ik heel veel interressante bloemen kweek, zoals rozen, zonnehoed, kniphofia,daglelie, kruiden en nog veel meer. Mijn hele tuin is ongeveer 4300 m2 en de buxustuin is daar een heel klein onderdeel van.The second foto is a view from the front window of our livingroom. We live in the outskirts,about 3 km away from the village Heesch.

De tweede foto is het uitzicht vanuit onze huiskamer. We wonen in het buitengebied, ongeveer 3 km buiten het dorp Heesch .
The third picture is of our house.
Helas, at the end of March we will leave this house and we will move to a house in the village Heesch, with l little garden, but more time to be engaged with textile works.

Op de derde foto zie je ons huis.
Helaas , eind maart gaan we verhuizen naar het
dorp, een huis met een kleine tuin, maar wel meer tijd om met textielkunst bezig te zijn.