Monday, December 31, 2012

For 2013 I wish everybody a Happy, Peacefull, Healthy and Creative Year.

In 2013 wens ik iedereen een Gelukkig, Vredig, Gezond en Creatief Jaar.

Friday, December 28, 2012

 In the Voortrekkers munument in Pretoria are large embroidery panels like the tapestry in Bayeux in France. The works tell the stories of the war and tthe travels of the Voortrekkers.

In het Voortrekkersmonument in Pretoria hangen grote geborduurde panelen. Het lijkt een beetje op de wanttapijten die in Bayeux in Frankrijk hangen. De werken vertellen het verhaal v de oorlog en de reizen van de Voortrekkers.
 Patchwork was also modern in that time. Different examples can be seen in the museum, like the quilt in behind the horseman and the little examples below.
Patchwork was toen ook modern. Er zijn verschillende voorbeelden te zien in het museum, zoals de quilt in de huifkar achter de koetsier, en verschillende voorbeelden in de vitrines.

 Local crafts were everywhere. Masks, waevings, beadery, batiks, musicinstruments, baskets etc.
On this pictures is a local craftsmarket in Swaziland. Often is it work made by women, working in cooperations, to earn some money for their families.
PLaatselijke kunstnijverheid kun je overal vinden. Maskers, weven, kralenwerk, batiks, muziekinstrumenten, manden etc. Op deze foto's waren we bij een locale markt in Swaziland.Er wordt veel gewerkt met locale cooperaties waar vrouwen werk vinden om inkomsten voor hun gezin te verwerven.


Monday, December 03, 2012

The big five we saw already the first day we were on a game drive in the Kruger Park. The leopard, elephant, lion, rhinoceros, and buffalo. Nice to see how the animals are livivng in their natural habitat.
Totally different from a the animals living in a zoological garden.


 De "Big Five", die we al allemaal zagen op onze eerste dag in het Kruger Park, tijdens een game drive.
Het luipaard, de olifant, de leeuw, neushoorn en buffel. Mooi om te zien hoe de beesten leven in hun natuurlijke omgeving.
Heel verschillend van hoe de dieren in een dierentuin leven.


Zuid-Afrika

We were for e few weeks in South Africa.
We are allready back home for some time, but I am still busy with all the memories. Beautiful landscapes, animals, flowers and above all, the people living there. The country is totally different from where we live, so it is interesting to see, how people live onder other circumstances as we.
The people are very friendly, and most of them smiles a lot. It seems they enjoy life, even it there is no good housing and other needs. I think they will survive better than we, when a disaster happens.

We zijn een paar weken in Zuid-Afrika geweest. We zijn al een tijdje terug, maar ik ben nog druk bezig om alle herinneringen een plaatsje te geven. Prachtige landschappen, dieren, bloemen en boven alles, de mensen die er leven. Het land is totaal verschillend met ons land, en het is interessant om te zien hoe mensen daar leven onder totaal andere condities als wij. De mensen zijn werg vriendelijk en ze lachen veel. Het lijkt of ze van het leven houden, zelfs al ze geen goede huisvesting en andere belangrijke levensbehoeften hebben.
Ik denk dat zij beter overleven dan wij, als er een catastrofe plaats vindt.


 The first photo is of Jacaranda's in full bloom in Pretoria. The colour is beautiful. The whole town coluered violet.
The animal I liked most is the zebra. They are craftfull animals, with a nice graphic design. Not one has the same design.It is the logo of the patient association for people with a NET cancer.

De eerste foto is van de Jacaranda's die in Pretoria volop bloeiden.  De kleur is prachtig. De hele stad kleurde violet. Prachtig.  De dieren die me het meeste aanspraken zijn de zebra,s. Niet een heeft dezelfde tekening op zijn velletje. De zebra is het logo van de patientenvereniging voor mensen met een NET kanker.

Friday, October 05, 2012

My blog does now what it has to do. A new lay-out. I have to learn these new possibilities.
There is e new exhibition of our textilegroup StiQS in Mennorode. It runs already from august and you can go to it till december 11. For more information see the website of Mennorode www.mennorode.nl/index.php/actueel/417-kunst-in-mennorode-stiqs.html
 Mijn blog doet het weer. Er is wel een nieuwe layout waar ik even aan moet wennen, maar dat zal vast wel lukken.
Onze textielgroep StiQS heeft momenteel een tentoonstelling in Mennorode . Voor meer informatie zie de website van Mennorode    www.mennorode.nl/index.php/actueel/417-kunst-in-mennorode-stiqs.html

Er zijn ongeveer 70 werken te zien in de ruimtes van Mennorode

Monday, May 28, 2012

My latest works, three felt cushions, on one site with my favourite flowers and on the other side repair marks on the street of our village, translated in felt. Needlefelting and wet felting, machine embroidery.

Mijn laatste textiele werken, vilten kussens. Aan de ene kant mijn favoriete bloemen en aan de andere kant reparatielijnen op de wegen in ons dorp. Naaldvilten en nat vilten, borduren met de naaimachine.

Wednesday, May 16, 2012

Tulpen

Ik probeerwat foto's van tulpen te plaatsen, kijken of het nog lukt. Ik krijg wel wat rare tekens in mijn programma's. Binnenkort zal ik er wel uitliggen. Jammer. Ik heb van alles gedaan en uitgeprobeerd, maar niets helpt. Ik zie wel wat er gebeurt.

Friday, April 27, 2012

Een foto erop zetten lukt ook nog, maar ik krijg wel een raar scherm met gedeeltelijke pagina's/blokken waar ik iets in kan doen. Ben benieuwd of iemand raad weet.
Help, ik krijg allerlei foutmeldingen als ik Blogger opstart. Volgens een email die ik kreeg kan ik de blog omzetten, maar als ik dat doe geeft hij steeds een foutmelding en kom ik niet verder. Ik begrijp dat ik er op 30 mei uitgegooid wordt. Hoe los ik dit op.

Tuesday, April 10, 2012

Two weeks ago Nettie and I took our textile works back from the museum "De Kantfabriek" where they were exhibeted for seven weeks.
I don't know yet how many visitors were on the exhibition.

On the firth of april the new exhibition in "De Kantfabriek" started. An exhibition about theatre clothes. The clothes on the photo on the left side from the revue Snip and Snap I saw more than fifty years ago live in Carre in Amsterdam.
It is a nice exhibition, linked to some aspects of the Floriade in Venlo, a world exhibition.
Other costumes are f.i. the patchworkcoat from Joseph from the musical Joseph and the amazing technicolor dreamcoat and the operette the Mikado. Al the costumes are really worn in a theatre production.
Well worth to go for a visit.

Twee weken geleden hebben Nettie en ik onze textielwerken teruggehaald uit het museum "De Kantfabriek" waar zij zeven weken zijn tentoongesteld. Ik weet op dit moment nog niet hoeveel bezoekers er zijn geweest tijdens deze tentoonstelling.
Op 1 april is in de Kantfabriek een nieuwe Tentoonstelling geopend, een tentoonstelling over theater. De twee jurken op de eerste foto zijn van de revue Snip en Snap die ik meer dan vijftig jaar geleden live heb gezien in Carre in Amsterdam.
Het is een mooie expositie, gelinkd aan de Floriade in Venlo, een wereld tentoonstelling op het gebied van Landbouw.
Andere costuums zijn bijvoorbeeld de patchworkjas uit de musical Joseph and the amazing technicolor dreamcoat en kleding uit de operette de Mikado.
Alle kleding is ook echt gedragen in een theateruitvoering.
Het is de moeite waard om een kijkje te gaan nemen.


Thursday, March 08, 2012

See the link below for a live interview I had yesterday for TV Limburg.
Bekijk onderstaande link voor een live interview dat ik gisteren had voor TV Limburg.

http://www.tvl.nl/nl/programmas/limburg-vandaag/rubrieken/gasten/quilten-een-vorm-van-kunst/

Tuesday, March 06, 2012

A weekend ago I did some demonstrations in the Kantfabriek, museum of lace in Horst. On saterday I did a workshop for children with Fabric crayons. The children, also the boys, liked it very much and they were drawing one desing after another. On sunday I demonstrated oil paint sticks voor fabrics. There was a lot af attention.
Tomorrow I will demonstrate en tell something about our Group StiQS live on TV limburg from 16.00 - 17.30 hour.

Een weekend geleden deen ik enkele demonstraties in de Kantfabriek in Horst. Op zaterdag deed ik een workshop voor kinderen met stof krijtjes. De kinderen vonden het prachtig, ook de jongens, en zij maakten de ene tekening na de andere. ZOndags heb ik oil paint sticks gedemonstreerd. Er was veel belangstelling.
Morgen zal ik op TV Limburg in een rechtstreekse uitzending ook weer demonstreren met oil paint sticks en vertelelen over onze groep StiQS. De uitzending is van 16.00 - 17.30 en zal 's avonds herhaald worden.

Thursday, February 16, 2012

The weekend off 3-5 february I was with my three girls on a nostalgic trip in Reuver and surroundings. I got this trip for my birthdau last year.
It was very cold and on the day we left it was busy outside with snowing. We stayed in a house in bungalowparc the Lommerbergen. The first house had some defects so we had to move to another one. Lucky a more comfortable one.
We visited places were we lived with the children and also places were there grandparents lived. A lot had changed in all these places. It was very nice to see all these memories back.
In the evenings we stayed in the bungalow and were all very busy with crocheting hads for ourselves and for our (grand)children. You can see the gadgets we realized in these few days.
We took nice walks to Ronckenstein, were the children played when they were young an at te Witte Stein I shoot nice pictures of icicles.
A cold walk near the river Maas was also a favourite. I love this river, in my youth it was always near me.


In het weekend van 4- 5 februari was ik met onze meisjes in bungalowpark de Lommerbergen in Reuver voor een nostalgische trip. Ik kreeg dit uitstapje als verjaardagscadeau voor laatste mijn verjaardag.
Het was erg koud en de dag dat we vertrokken sneeuwde het behoorlijk.
Het eerste huisje was niet helemaal in orde dus moesten we verhuizen naar een ander. Gelukkig wel een wat groter huisje.
We hebben allerlei plekken bezocht waar we met de kinderen hebben gewoond en waar hun grootouders hebben gewoond. Er was veel veranderd op al deze plaatsen. Het was erg leuk om alle herinneringen weer eens op te halen.

's Avond bleven we lekker in de bungalow en hadden we het erg druk met het haken van mutsen voor onszelf en onze (klein)kinderen. Op de foto staan alle exemplaren die we maakten bij elkaar.
We hebben ook heerlijk gewandeld in Ronckenstein, waar de kinderen vroeger speelden, nu een beschermd dorpsgezicht. En bij de Witte Steen, een speelplaats met restaurant aan de grens, kon ik prachtige plaatjes schieten van ijspegels.
Een koude wandeling langs de Maas hoorde eveneens tot de favouriten. Ik houd van deze rivier. Mijn jeugd heeft zich hier afgespeeld.Friday, February 03, 2012These quilts are also in the Kantfabriek.

The quilt with the lady is about my grandmother I never knew. She died when my father was four years old. Her name is Petronella en the name of the quilt is the same. I am named after her.


Deze quilts hangen ook in de Kantfabriek.

De quilt met de dame erop gaat over mijn grootmoeder die ik nooit gekend heb. Haar naam is Petronella en zo heet de quilt ook. Ik ben naar haar vernoemd.


The second quilt is about my father. He was a nice quiet man and I loved him. I still miss him. The quilt is called : Flowers for dad.


De tweede quilt gaat over mijn vader. Hij was een aardige rustige man en ik hield van hem. Ik mis hem nog altijd. De quilt heet: bloemen voor Pa.


The third quilt is about the four last generations in our part of the family tree. My grandfather, my father, me myself and my daughters.


De derde quilt gaat over de laatste vier generaties in ons deel van de stamboom. Mijn opa, mijn vader, ikzelf en onze drie dochters.


The photo's are made John Drop, photographer of all the StiQS textiles.


De foto's zijn gemaakt door John Drop, fotograaf van al het textiel van StiQS.I think I can do a lot more about my familytree. I need to do more research.


Ik denk dat ik nog een heleboel kwijt kan over mijn stamboom, maar ik zal wat meer onderzoek moeten doen.

Tuesday, January 31, 2012These are some pieces, hanging and standing in the Kantfabriek.

The blue/red one has as subject all the little materials, most with round forms I found in the hall where some lace machines are still working on lace. Im inspired by the round forms and I did a lot of machinequilting also with round forms.


The second subject is a lace book. I have an old book named "Souvenir de ma Jeunesse". The museum had the same book in a vitrine. In earlier times girls had to make these samples with different kinds of sewing work, lace work embroidery etc. My inpiration was this book, and in my new book I used some very old materials from my youth. Nice to have a place for all thes things that were stored in drawers.
Dit zijn enkele stukken die in de Kantfabriek hangen en liggen. Het eerste is een rood/blauwe quilt, waarvoor ik als onderwerp in de Kantfabriek heb gekozen voor al die kleine materialen die in de Kantfabriek aanwezig zijn om machines te onderhouden. Opvallend is dat er zoveel ronde vormen zijn. Ik raakte daardoor geinspireerd en de quilt is behoorlijk dicht gequilt ook met allerlei ronde vormen.
Het tweede object is een kantboek. Ik heb een oud boek "Souvenir de ma Jeunesse", waarin werk te zien is dat meisjes vroeger maakten om de vrouwelijke taken op zich te kunnen nemen in het huishouden, zoals naaien, kant verwerken, boruren van monogrammen etc. Het museum had hetzelfde boek in een vitrine liggen.

In mijn boek heb ik verschillende, soms heel oude materialen gebruikt die ik in de loop van de jaren zelf heb gemaakt of verzameld. Leuk om alles, wat in laden lag, te kunnen verwerken.

Sunday, January 29, 2012

Today was the opening of the exhibition of StiQS in the Kantfabriek in Horst aan de Maas.
There were lots of people and the Opening was done by Hanny Spierenburg advisor textile at Kunstfactor.
The exhibition was very well. We all are enthousiast about the space and how the works were exposed. I could not make photo's from the works because it was to crowded.
Very nice was to meet so much people I know and to have a talk with them.
Next time I will publish photo's of my works.


Vanfaah was de opening van de tentoonstelling van StiQS in de Kantfabriek in Horst aan de Maas.

We hadden heel veel gasten en de opening werd gedaan door Hanny Spierenburg consulente Textiel bij Kunstfactor.

De tentoonstelling ziet er heel goed uit. Het museum heeft een heel goed concept gevonden om en de tentoongestelde werken en de ruimte goed tot zijn recht te laten komen.

Ik kon niet goed foto's maken van de ruimte omdat het te druk was.

Wat ook heel leuk was dat ik zoveel bekenden tegenkwam waar ik even een praatje mee kon maken.

De volgende keer zal ik foto's van mijn tentoongestelde werken plaatsen.


Tuesday, January 24, 2012

Last week I attended a workshop with Jette Clover in Maasbracht. The leading lady's Coby en Agnes did their job well.
In the workshop there were techniques I know already, but it is nice to work two days with time for yourself, a good large space, very nice people en good eating and drinking.
So I now have again inspiration and a lot of little pieces of painted fabrics to enyoy myself.

Afgelopen week was ik bij een workshop in Maasbracht die werd gegeven door Jette Clover. De leiders van de workshop, Agnes en Coby hadden het weer goed voor elkaar.
De technieken die we in de workshop oefenden had ik allemaal al een keer gehad, maar het is heel prettig om twee dagen voor jezelf te werken. De werkplek is lekker ruim, leuke mensen in de groep, en goed eten en drinken.
Dus heb ik nu weer nieuwe inspiratie en een heleboel bewerkte lapjes om mee aan de slag te gaan.Monday, January 16, 2012

Akki was learning to sew in december. She celebrated her 8th birthday in november. It is always a joy to see how each child react on color, materials, equipment etc.

Now I am busy with the organisation of the next exhibition of our Textilegroup StiQS in museum "De Kantfabriek" in Horst aan de Maas in the south of the Netherlands. Opening is on january 29, and it will last till the third sunday in March.


Akki leerde naaien in december. In november werd ze acht. Het is altijd erg leuk om te zien welke kleuren de kinderen kiezen en hoe ze reageren op de materialen en de naaibenodigdheden.

Op dit moment ben ik druk met de volgende tentoonstelling van onze textielgroep StiQS in museum de Kantfabriek in Horst aan de Maas.
Op 29 januari is de opening en de tentoonstelling duurt tot de 3e zondag in maart.