Friday, July 27, 2007


Last week we were an a vacation in Ouddorp.
We had all type of weather, lots of shunshine, rain and storm. We enjoyed sunsets, beautiful bark of trees and the company of one of our daughters with her two children and her husband.

Afgelopen week waren we voor een korte vakantie in Ouddorp. We hebben daar alle soortenweer gehad, veel zon, veel regen, veel wind en zelfs een flinke storm.
We hebben genoten van zonsondergangen, mooie structuren op boomstammen, pootje baden en het gezelschap van een van onze dochters met haar twee kinderen en haar man.

Vandaag zijn we naar Leiden geweest. In het wevershuisje was een tentoonstelling van Steekplus. Interressant om te zien, alleen miste ik een paar aangekondigde textielkunstenaressen. Het Wevershuisje op zich was al de moeite waard, nog in authentieke staat zoals het al eeuwen was. Het huisje stond er al in de 16e eeuw. In de wijk hebben we aan de hand van een boekje een interresante wandeling gemaakt waar heel wat over de geschiedenis van de wijk te leren was.Today we visited Leiden and especially an exhibition in a little weavershouse from a textilegroupe "Steek Plus".
This was an nice exhibition, and the little house was also very interesting. It was build in the sixteen century and the situation in the house was as it was centuries ago.
In the neighbourhood we made a walktour. There was a little booklet you could buy in the weavershouse and in it was a description of the promenade with a lot of information of the history of the inhabitants, the poverty, the houses, the work the people had to do and so on.

Wednesday, July 11, 2007

Bee Lapwerk

Yesterday I finished an UFO, a scrapquilt I started in 2005. Today my Bee Lapwerk was at my home to do some techniques together and they could help me to make a picture of my quilt.
The quilt consist of two layers and not as usual of three layers. The backing is a large piece of yellow fleece. I will use this quilt in our caravan, it is cosy on cold evenings and also usuable as bedcover when night is cold. We travel also in winter with our caravan so we need something that is warm enough as an extra bedcover.

Gisteravond hen ik een UFO afgemaakt, een scapquilt uit 2005. Mijn leden van Lapwerk konden me mooi helpen om de quilt op de foto te krijgen. De quilt bestaat uit twee lagen en niet zoals gebruikelijk uit drie lagen. The achterkant is een grote lap gele fleece. Ik wil deze quilt in de caravan gebruiken, lekker warm op kille avonden en omdat we ook in de winter kamperen ook lekker als extra deken 's nachts.

With the girls of Lapwerk we did some experiments with transfer paint on polyester fleece and on synthetic fabric.
Afterwards we made some try outs in a free and quick way to design a quilt.

Met de meisjes van Lapwerk hebben we een aantal proefjes gemaakt met transferverf op polyester vlies en op synthetische stof.
Daarna hebben we wat probeersels gedaan om op een vrije en snelle manier ontwerpen te maken.


In the picture you see clockwise: Tine, Marty, Nelly, Eveline and Dina.

Op de foto zie je met de klok mee: Tine, Marty, Nelly, Eveline en Dina.

Saturday, July 07, 2007

Vivianne


Our eldest granddaughter Vivianne ( nine years old) wanted to learn sewing on the sewing machine. She stays here this whole week and she made a little quilt for her sleeping cuddle Doku in the pattern Chinese Coin. She enjoyed the process much and decided to do also some free sewing work. She made little fingerdolls for her sisters and herself. Tonight she will embellish these dolls with beads.


Onze oudste kleindochter Vivianne ( 9 jaar) wilde graag leren naaien op de naaimachine. Deze week is ze de hele week op vakantie en ze maakte een quiltje voor haar slaapknuffel Doku in het patroon "Chinese Coins". Ze vond het leuk om te doen en ze besloot om ook nog maar wat vingerpoppetjes te maken van de proeflapjes waarop ze had leren naaien voor har zusjes en voor zichzelf. Vanavond gaat ze de popjes nog versieren met kraaltjes.

Wednesday, July 04, 2007

Again Zuid-Limburg

In Zuid-Limburg you can find a lot of inspiration. Not only the half-timbered houses in black and white but also the hilly landscape, the woods, the fields filled with all kinds of corns, large edible snails and specific flowers like wild orchids etc. At corners of streets and pathes in the field you see all kinds of crosses .

In Zuid Limburg vind je een heleboel inspiratie.
Niet alleen de speciale vakwerkhuizen maar ook het heuvellandschap, de bossen, de akkers met allerlei verschillende gewassen, de grote wijngaardslakken, de spciale bloemen zoals wilde orchideen etc. En niet te vergeten op hoeken van straten en op veldwegen zie je overal de kruizen.

Monday, July 02, 2007

Margraten

Two weeks ago Heidi wrote about the visit of president Bush to the war cemetery from the American soldiers in Margraten. It happened so that in these days ( that Heidi wrote about it on her blog) Jac and I visited the same memorial in Margraten with our friends Jose and Jan. We never visited this place before though we were often in the neighbourhood. We were impressed by the place and the surroundings. We also climbed the tower of the cemetery and we had a wonderful view over the hills from Zuid-Limburg towards Maastricht and Vaals/Aken.

Twee weken geleden schreef Heidi in haar blog over het bezoek van president Bush aan het Amerikaans oorlogskerkhof in Margraten.
Toevallig hebben Jac en ik in dezelfde tijd, dat Heidi op haar blog schreef, het oorlogskerkhof bezocht met onze vrienden Jose en Jan. We waren er nog nooit geweest, hoewel we al vaak in de buurt waren. Samen met Jan en Jose hebben we de toren beklommen die op het oorlogskerkhof staat. Daarvandaan hadden we een prachtig uitzicht over de omgeving, aan de ene kant Maastricht, aan de andere kant Vaals en Aken.