Friday, November 18, 2011Tomorrow is the general rehearsal of the Weihnachtsoratorium in Oss, were I sing as high soprano. The music of Bach is beautiful, but for us sopranos we have to sing sometimes very high.

Sunday afternoon is the concert at three o'clock in the Holy Hartchurch in Oss. Entrance cost € 25,--. I like to sing this music very much. You can learn more on the website of the Choir on: www.vocaalensembleoss.nl


Morgen is de generale repetitie van het Weihnachtsoratorium in Oss, waar ik als hoge sopraan meezing. De muziek van Bach is prachtig, maar voor de sopranen is de muziek soms heel erg hoog.

Zondagmiddag is het concert in de H. Hartrkerk in Oss. Het concert begint om 3 uur en de toegangsprijs is € 25,--. Meer over het koor en het concert kun je lezen op de website van het koor: www.vocaalensembleoss.nl

Wednesday, October 26, 2011

Last week two of our grandchildren stayed with us and learned to sew. Akki by hand and Rik on the sewingmachine. A joy for them and for me.

Afgelopen weken hadden we twee kleinkinderen te logeren die naaien wilden leren. Akki met de hand en Rik op de naaimachine. Leuk voor hen en voor mij.

Tuesday, October 04, 2011

It is a long, long time ago I wrote on this blog.
Time went by quickly and I was busy recovering from the chemo therapy they give me for a non- Hodgkin lymfoom. Alas, the therapy didn't do what it was meant to do. The tumour stayed and I went for a second opinion to the Antoni van Leeuwenhoekhospital in Amsterdam. As I guessed already, we now know I have a seldom seen cancer, a carcinoid syndroom. They can do nothing, only give injections to keep it under control. Happily the tumour will grow very slow.
In the meantime I didn't sit quiet, I did research for quilts about my ancestors. There are already documents in 1309. In started with a series of quilts about the theme and in Biezenmortel, where I attended a Masterclass, I made some new ones. Some of them will be exposed in de Kantfabriek in Horst, where our textilegroup StiQS will have in exposition in february en march 2012.

Het is heel lang geleden dat ik op deze blog heb geschreven. De tijd gaat zo snel en ik was druk bezig om te herstellen van de chemotherapie die ik kreeg voor een non-hodgkin lymfoom. Helaas bleef de tumor in mijn buik en heb ik een second opinion aangevraagd in het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis in Amsterdam. Zoals ik zelf al vermoedde heb ik een zeldzame tumor, een carcinoid syndroom. Ze kunnen niets doen, alleen de boel onder controle houden met injecties. Gelukkig groeit de tumor heel langzaam. Verder zal ik in Amsterdam onder behandeling blijven, dus dat betekent vaak op en neer naar Amsterdam.
In de tussentijd heb ik niet stil gezeten, ik deed onderzoek naar mijn voorouders. Er zijn al actes bekend uit 1309. Ik ben met een serie quilts over het onderwerp gestart en in Biezenmortel, waar ik een 5-daagse Masterclass volgde, heb ik nog een paar nieuwe gemaakt. Sommige zullen tentoongesteld worden tijdens de expositie van onze textielgroep StiQS in de Kantfabriek in Horst in februari en maart 2012.

Friday, March 25, 2011

Last Sundae we visited the museum for Volkenkunde in Leiden. There was an exhibition about the Maori's
When we were in New Zealand we saw a lot of their culture, so it was very interesting for us to see parts of their history and their arts again. A lot of inspiration, it keeps me busy.

Afgelopen zondag waren we in het Leids Volkenkundig museum, waar een tentoonstelling over de Maori's was.
Toen we in Nieuw-Zeeland waren hebben we veel van hun cultuur gezien. Daarom was het voor ons interessant om nog meer te zien over hun geschiedenis en hun kunst.
Weer een hoop inspiratie wat me bezig houdt.

Thursday, March 17, 2011

I love roses. They are my favourate flowers. Their colours, the placement of the petals and sometimes thier smell is fabulous. In the last time I got different bouquets of flowers, almost with roses in it.
Another favourite are anemones, also the favourite flower of Winston Churchill. In his garden he always let grow anemones.
My friend Berthy, a painter, drew very nice anemones on a large roll of paper.

In the last workshop from Els van Baarle we screenprinted with thickened Procion dye. I did that before, but Els had a lot of some tricks to make nice screens.

I allready got my fifth chemotherapiy. Before there was an inquiry for the MRSA bacterium. In the hospital, and especially ont the department where I get my treatment, there are some patients and nurses with this bacterium so nurses where covered with extra caps, aprons, gloves etc to protect patients and themselves. In a few days I will know if I am clean.
I am not so very sick from chemo, but tired and most of the time queasiness, but I have pills for the latter, so I can handle it.

Ik houd van rozen. Zij zijn mijn favoriete bloemen. Hun kleuren, hoe de bladeren geplaatst zijn en soms hun geur is geweldig. De laatste tijd krijg ik vaker boeketten bloemen, altijd met rozen erin.
Een andere favoriet zijn anemonen, Ook Wonston Churchill was er gek op. Hij had altijd anemonen in zijn tuin staan.
Mijn vriendin Berthy, een schilderes, tekende hele mooie anemonen op een grote rol papier.In de laatste workshop met Els van Baarle deden we zeefdruk met verdikte Procionverf. Dat had ik al eens eerder gedaan, maar Els had weer een aantal nieuwe truuks, die ik nog niet kende.


Ik heb alweer mijn 5e chemotherapie gehad. Van tevoren was er een onderzoek naar de MRSA bacterie. Die is in het ziekenhuis op de afdeling waar ik behandeld wordt geconstateerd. Enkele patienten en verpleegkundigen zijn besmet. Zij waren extra gekleed in schorten, mondkapjes, handschoenen en haarmutsjes om de patienten en zichzelf te beschermen. Over een paar dagen krijg ik te horen of ik clean ben.
Ik ben niet zo erg ziek van de chemo, alleen erg moe en meestal misselijk. Voor het laatste heb ik pilletjes, dus ik kan het wel handelen.
Thursday, March 03, 2011


Last Sunday we went to the Afrika Museum in Berg en Dal. A nice, modern museum with a beautiful collection en a good collection of books. This time I didn't buy a book, but instead I bought some beads. In the museum shop there are also other good items to buy.
Some years ago I found inspiration for my quilt : "Het is niet wat het lijkt" by a text from african writer Wole Soyinka, wich is very large on display on a wall in the museum. Wole Soyinka did win the nobelprice for literature in 1986. Now I found a Postcard with the text on it, and I had to buy it for my collection. Outside are some african villages. In summertime there is a lot to do here, but sunday it was very bad weather, so I have to go back to visit the outdoor exhibition.
Afgelopen zondag zijn we naar het Afrikamuseum in Berg en Dal geweest. Een leuk, modern museum met een goede collectie Afrikaanse kunst en een goede collectie boeken.
Deze keer heb ik geen boek gekocht, maar kralen. In de museumwinkel hebben ze een ook veel andere leuke hebbedingen.
Enkele jaren geleden vond ik in dit museum de inspiratie voor mijn quilt "Het is niet wat het Lijkt" naar een spreuk van Wole Soyinka een Afrikaanse schrijver, die in 1986 de nobelprijs voor de literatuur ontving. De tekst staat heel groot op een muur in het museum. Nu hadden ze ook een ansichtskaart met de voor mij bekende tekst erop, dus die moest ik wel hebben voor mijn collectie.
Buiten hebben ze nog hele dorpen nagebouwd, maar het weer was erg slecht weer en bovendien was ook niets in bedrijf. Vanaf 1 april is buiten ook weer van alles te beleven, dus ga ik binnenkort weer een keer terug.Thursday, February 17, 2011

Three weeks ago I attended a workshop with Sandra Meech. Different techniques passsed by, especially written messages. My theme was Marokko, we were there last year in May.
Another theme is the written manuscript in medieval handwriting of my ancestors, the Knippenberg family. I think I can go ahaed with the techniques I have learned. I have a lot of ideas, now I need some time to make some textile works of it.
Today my husband and I celebrate our 45th weddding anniversary. Last weekend we celebrated this anniversery with our children and grandchildren in a bungalowpark in Twente, in the east of the Netherlands. It was very nice, comfortable and relaxed.

Drie weken geleden volgde ik een workshop bij Sandra Meech. Verschillende technieken werden uitgeprobeerd, met als specialiteit geschreven boodschappen. Mijn thema was Marokko waar we vorig jaar in mei op vakantie waren.
Een ander thema is de akte geschreven in een middeleeuws handschrift van mijn voorvaderen de Knippenberg familie. Ik denk dat ik wel vooruit kan met de technieken die ik leerde. Ik heb een heleboel ideeen, nu nog de tijd om ze te maken.
Vandaag vieren mijn echtgenoot en ik onze 45e huwelijksdag.
Afgelopen weekend hebben we dat gevierd met onze kinderen en kleinkinderen in een bungalowpark in Twente. Heel erg gezellig, comfortabel en ontspannen .

Friday, January 14, 2011


Today, our eldest granddaughter celebrates her 13th birthday. I made this fibermailcard for in en A6 format.
Last wednesday I had my second chemo-therapie. It was not so heavy as the first time and it was 3 hours shorter .
Today we cut my hair, ( I mean the hair that was left) I am now a skinhead. That was very emotional and not so easy as I thought before. But I have a lot of shawls to drape around my head and in case of emergency I have a peruke, wich fits well. It is just as if I come back from the hairdresser.
Vandaag wordt onze oudste kleindochter 13 jaar. Om haar te feliciteren maakte ik deze fibermailkaart voor haar op A6 formaat.
Afgelopen woensdag had ik mijn tweede chemokuur. Hij was niet zo heftig als de eerste keer en duurde ook 3 uur korter.
Vandaag hebben we mijn haar afgeknipt ( ik bedoel wat er nog van over was), ik ben nu een skinhead. Dat was toch wel erg emotioneel en niet zo gemakkelijk als ik er van te voren over dacht. Zo zie je maar weer, je moet het eerst zelf meemaken.
Maar ik heb een heleboel sjaals die ik om mijn hoofd kan draperen en voor noodgevallen heb ik een pruik die aardig past, net of ik zojuist van de kapper kom.

Wednesday, January 05, 2011


For everybody a very Happy New Year.
Today I visited museum Het Valkhof in Nijmegen, with an beautiful exhibition of Berend Strik. Very interesting wat he does with large photo's most of his travels and layers of sheers, velvets and embroidery.
It is well worth to see this exhibition. Till sunday 9th january you can see it.
Voor iedereen een heel geweldig 2011.
Vandaag heb ik een bezoek gebracht aan museum het Valkhof in Nijmegen waar o.a. een tentoonstelling te zien is met werk van Berend Strik. Zeer de moeite waard. Het is geweldig wat hij doet met foto's van zijn reizen, die hij bijna helemaal bewerkt met lagen transparante stof, stukjes fluweel en borduurwerk.
Tot zondag 9 januari is alles nog te bewonderen.