Monday, December 31, 2012

For 2013 I wish everybody a Happy, Peacefull, Healthy and Creative Year.

In 2013 wens ik iedereen een Gelukkig, Vredig, Gezond en Creatief Jaar.

Friday, December 28, 2012

 In the Voortrekkers munument in Pretoria are large embroidery panels like the tapestry in Bayeux in France. The works tell the stories of the war and tthe travels of the Voortrekkers.

In het Voortrekkersmonument in Pretoria hangen grote geborduurde panelen. Het lijkt een beetje op de wanttapijten die in Bayeux in Frankrijk hangen. De werken vertellen het verhaal v de oorlog en de reizen van de Voortrekkers.
 Patchwork was also modern in that time. Different examples can be seen in the museum, like the quilt in behind the horseman and the little examples below.
Patchwork was toen ook modern. Er zijn verschillende voorbeelden te zien in het museum, zoals de quilt in de huifkar achter de koetsier, en verschillende voorbeelden in de vitrines.

 Local crafts were everywhere. Masks, waevings, beadery, batiks, musicinstruments, baskets etc.
On this pictures is a local craftsmarket in Swaziland. Often is it work made by women, working in cooperations, to earn some money for their families.
PLaatselijke kunstnijverheid kun je overal vinden. Maskers, weven, kralenwerk, batiks, muziekinstrumenten, manden etc. Op deze foto's waren we bij een locale markt in Swaziland.Er wordt veel gewerkt met locale cooperaties waar vrouwen werk vinden om inkomsten voor hun gezin te verwerven.


Monday, December 03, 2012

The big five we saw already the first day we were on a game drive in the Kruger Park. The leopard, elephant, lion, rhinoceros, and buffalo. Nice to see how the animals are livivng in their natural habitat.
Totally different from a the animals living in a zoological garden.


 De "Big Five", die we al allemaal zagen op onze eerste dag in het Kruger Park, tijdens een game drive.
Het luipaard, de olifant, de leeuw, neushoorn en buffel. Mooi om te zien hoe de beesten leven in hun natuurlijke omgeving.
Heel verschillend van hoe de dieren in een dierentuin leven.


Zuid-Afrika

We were for e few weeks in South Africa.
We are allready back home for some time, but I am still busy with all the memories. Beautiful landscapes, animals, flowers and above all, the people living there. The country is totally different from where we live, so it is interesting to see, how people live onder other circumstances as we.
The people are very friendly, and most of them smiles a lot. It seems they enjoy life, even it there is no good housing and other needs. I think they will survive better than we, when a disaster happens.

We zijn een paar weken in Zuid-Afrika geweest. We zijn al een tijdje terug, maar ik ben nog druk bezig om alle herinneringen een plaatsje te geven. Prachtige landschappen, dieren, bloemen en boven alles, de mensen die er leven. Het land is totaal verschillend met ons land, en het is interessant om te zien hoe mensen daar leven onder totaal andere condities als wij. De mensen zijn werg vriendelijk en ze lachen veel. Het lijkt of ze van het leven houden, zelfs al ze geen goede huisvesting en andere belangrijke levensbehoeften hebben.
Ik denk dat zij beter overleven dan wij, als er een catastrofe plaats vindt.


 The first photo is of Jacaranda's in full bloom in Pretoria. The colour is beautiful. The whole town coluered violet.
The animal I liked most is the zebra. They are craftfull animals, with a nice graphic design. Not one has the same design.It is the logo of the patient association for people with a NET cancer.

De eerste foto is van de Jacaranda's die in Pretoria volop bloeiden.  De kleur is prachtig. De hele stad kleurde violet. Prachtig.  De dieren die me het meeste aanspraken zijn de zebra,s. Niet een heeft dezelfde tekening op zijn velletje. De zebra is het logo van de patientenvereniging voor mensen met een NET kanker.