Monday, December 03, 2012

Zuid-Afrika

We were for e few weeks in South Africa.
We are allready back home for some time, but I am still busy with all the memories. Beautiful landscapes, animals, flowers and above all, the people living there. The country is totally different from where we live, so it is interesting to see, how people live onder other circumstances as we.
The people are very friendly, and most of them smiles a lot. It seems they enjoy life, even it there is no good housing and other needs. I think they will survive better than we, when a disaster happens.

We zijn een paar weken in Zuid-Afrika geweest. We zijn al een tijdje terug, maar ik ben nog druk bezig om alle herinneringen een plaatsje te geven. Prachtige landschappen, dieren, bloemen en boven alles, de mensen die er leven. Het land is totaal verschillend met ons land, en het is interessant om te zien hoe mensen daar leven onder totaal andere condities als wij. De mensen zijn werg vriendelijk en ze lachen veel. Het lijkt of ze van het leven houden, zelfs al ze geen goede huisvesting en andere belangrijke levensbehoeften hebben.
Ik denk dat zij beter overleven dan wij, als er een catastrofe plaats vindt.


 The first photo is of Jacaranda's in full bloom in Pretoria. The colour is beautiful. The whole town coluered violet.
The animal I liked most is the zebra. They are craftfull animals, with a nice graphic design. Not one has the same design.It is the logo of the patient association for people with a NET cancer.

De eerste foto is van de Jacaranda's die in Pretoria volop bloeiden.  De kleur is prachtig. De hele stad kleurde violet. Prachtig.  De dieren die me het meeste aanspraken zijn de zebra,s. Niet een heeft dezelfde tekening op zijn velletje. De zebra is het logo van de patientenvereniging voor mensen met een NET kanker.

No comments: