Sunday, June 14, 2015

 We  had a very good week in Leiden. Our exhibition during the Textilefestival in Leiden was a huge succes. My husband hung my work in the right position.
We hadden een goede week in Leiden. Onze tentoonstelling tijdens het textielfestival was een groot succes. Hier hangt mijn echtgenoot mijn werk in de goede positie.

 After that week we stayed for another week to make tours on our bikes near lakes and through the landscape that is very different from the landscape were I live. There is much more water and so the birds are also different.
Na die week bleven we nog even om te fietsen rond de meren en het landschap dat totaal verschillend is van het landschap waar ik woon. Er is heel veel meer water en ook de vogelpopulatie is heel anders.

 A very large growing on a trunk in the Heemtuin near the Reewijkse lakes. It was about 60cm wide. Beautiful.
Een heel grote aanwas op een boomstronk in de heemtuin bij de Reewijkse plassen. Het had een doorsnede van ongeveer 60 cm. Prachig.
And a typical dutch landscape near the Rotte Lakes.
En een typisch Nederlands landscahp bij de Rotte Meren.