Tuesday, June 29, 2010

Last Friday I was at the opening of an exhibition of Lam de Wolf in the Textile Museum in Tilburg. Lam has very interesting work, often with materiaals you find in your surroundings. I can advise this exhibition.


Afgelopen vrijdag was ik bij de opening van de tentoonstelling van Lam de Wolf in het Textielmuseum in Tilburg. Lam heeft heel interessant werk, vaak met materialen die je in je directe omgeving kunt vinden.
Tomorrow I will visit the paperbiennale in Rijswijk I am curious how this exhibition will be.
Morgen ga in naar de papierbiennale in Rijswijk. Ik ben benieuwd wat daar te zien is.

Friday, June 18, 2010

Our granddaughter is at home, with a 24 hours infuse with medicins. There are more test like a PET scan to look if they can find something. It is nice to see her again in her own family.


In Marrakech I saw a colourfull shop with all kind of tassels. Here also were many fine patterns with inlaid tiles. Beautiful handwork.
The narrow blue streets we saw in Casablanca.
Onze kleindochter is weer thuis. Wel nog met een 24-uurs infuus voor medicijnen, en er lopen nog enkele onderzoeken zoals een PET scan, maar het gaat langzaam beter.
Het is fijn om haar weer tussen haar eigen familieleden te zien.
In Marrakech zag ik een kleurrijke winkels vol met kwasten voor gordijnen etc. Ook hier weer overal prachtige patronen met mozaiktegels, allemaal handwerk.
De prachtige blauwe straatjes zagen we in Casablanca.

Sunday, June 13, 2010

Our granddaughter is still in hospital. This week they discovered that there was a bacil that never before caused a meningitis, so they have to find out how to solve this problem. There is no literature about it. Heavy. I hope all will come well.
In Fez we visited several locations were handworkers were at work, f.e. weavers, leatherfactory where leather was painted in large basins etc. I bought a shawl, the man in the weavery draped around my head.
Onze kleindochter verblijft nog steeds in het ziekenhuis. Er is deze week eindelijk de boosdoener gevonden. Een bacterie, die nog nooit een hersenvliesontsteking heeft veroorzaakt. Een wereldprimeur. Of je daar blij mee moet zijn???? Er is geen literatuur over dus ook geen referentiekader. Alles moet onderzocht worden. Heftig. Ik hoop dat alles op z'n pootjes terecht komt.
In Fez bezochten we ook allerlei werkplaatsen waar ambachten nog met de hand gedaan worden, zoals een wevery waar van de vezels van de aloe vera plant z.g. "zijde" werd geweven. Ik kocht daar een sjaal die door een van de medewerkers kunstig om mijn hoofd geknoopt werd.
Er was een grote leerververij waar de vellen leer in grote bassins met de hand geverfd werden.
Lijkt me geen gezond werk.

Monday, June 07, 2010

The medina in Fez is beautiful. Middle-aged buildings, with sometimes very narrow, about 9000, streets. Transport is only possible by mule, little horse or bike. The shops are mostly very narrow, like 2 x 1 meter. They sell everything. Every qaurter has its own products, like beautiful coloured yarns, clothes for women, clothes for men, shoes, fabrics, meat, spices, fruit etc. It is a festival of colours and smells. Very impressing.


De medina in Fez is prachtig. Het complex dateert van de middeleeuwen en heeft ongeveer 9000 smalle, soms heel erg smalle straatjes. De winkeltjes zijn klein, soms maar 2 x 1 meter. Transport van de goederen is alleen mogelijk per muilezel, klein paard of transportfiets. Ze verkopen van alles. Iedere wijk heeft zijn eigen producten, zoals garens in prachtige kleuren, kleding voor vrouwen, kleding voor mannen, stoffen, schoenen, kruiden, groenten, vlees en fruit.
Het is een feest van kleuren en geuren. Heel indrukwekkend.


We visited a tiles factory. From hand made tiles they paint and cut the tile for the mosaics in f.e. the mosque.
We bezochten ook een tegelfabriek. De handgemaakte tegels werden geverfd en later verknipt voor de prachtige mozaiken in o.a. de moskeeen.

Thursday, June 03, 2010

An traditional symbol of the Maroccean islamitic tradition, a hand for protection, here on a door.

Een traditioneel symbool van de Marokkanse islamitische traditie, een hand als bescherming, hier te zien op een deur.


Quils made bij islamitic orphans in an catholic cloister with the aid of nuns.
Quilts gemaakt door islamitische wezen, met de hulp van zusters in een katholiek klooster.
Tuesday, June 01, 2010

In Sevilla everywhere patterns in tiles , doors, walls and roofs etc.

Overal in Sevilla prachtige patronen in tegels, deuren muren, daken etc,


Jacaranda's were in full bloom.
Jacaranda's stonden in volle bloei.