Tuesday, June 29, 2010

Last Friday I was at the opening of an exhibition of Lam de Wolf in the Textile Museum in Tilburg. Lam has very interesting work, often with materiaals you find in your surroundings. I can advise this exhibition.


Afgelopen vrijdag was ik bij de opening van de tentoonstelling van Lam de Wolf in het Textielmuseum in Tilburg. Lam heeft heel interessant werk, vaak met materialen die je in je directe omgeving kunt vinden.
Tomorrow I will visit the paperbiennale in Rijswijk I am curious how this exhibition will be.
Morgen ga in naar de papierbiennale in Rijswijk. Ik ben benieuwd wat daar te zien is.

No comments: