Sunday, June 14, 2015

 We  had a very good week in Leiden. Our exhibition during the Textilefestival in Leiden was a huge succes. My husband hung my work in the right position.
We hadden een goede week in Leiden. Onze tentoonstelling tijdens het textielfestival was een groot succes. Hier hangt mijn echtgenoot mijn werk in de goede positie.

 After that week we stayed for another week to make tours on our bikes near lakes and through the landscape that is very different from the landscape were I live. There is much more water and so the birds are also different.
Na die week bleven we nog even om te fietsen rond de meren en het landschap dat totaal verschillend is van het landschap waar ik woon. Er is heel veel meer water en ook de vogelpopulatie is heel anders.

 A very large growing on a trunk in the Heemtuin near the Reewijkse lakes. It was about 60cm wide. Beautiful.
Een heel grote aanwas op een boomstronk in de heemtuin bij de Reewijkse plassen. Het had een doorsnede van ongeveer 60 cm. Prachig.
And a typical dutch landscape near the Rotte Lakes.
En een typisch Nederlands landscahp bij de Rotte Meren.

Thursday, May 07, 2015

I promissed last year to tell something about a quilt I made and was exhibited in Uithuizermeeden, during the Quiltfestival Groningen.
Women, who  are near to me and who are supporting me during my illness where asked to make a little piece af fabric and put something personal on it.
Not everyone has a textile passion, so I sent 3 little pieces of fabric of different colours and some embroidery yarn.
All the women wanted  to participate in the project and I made a quilt of it.
In the middle are two commas, for me the sign of you and me.
The dark prints, dots and half rings, are done with the material of my syringe, the injections I have every three weeks.
A row of Pearls in the ring of half rounds symbolize the women who are as Pearls for me. Further screenprinted roses, my favourite flower.
The background color of the self painted fabric is green,  the colour of hope.
I am very happy with this piece of collaboration.

Vorig jaar beloofde ik iets te vertellen over de quilt die ik maakte en die werd tentoongesteld tijdens het Quiltfestival Groningen in de kerk van Uithuizermeeden.
Vrouwen, die dicht bij me staan en die me helpen tijdens mijn ziekte, heb ik gevraagd om een klein stukje stof te versieren met iets van henzelf. Niet iedereen heeft een textielachtergrond, dus heb ik 3 lapjes gekleurde stof en wat draadjes borduurgaren meegestuurd.
Iedereen wilde meedoen aan het project en ik maakte er een quilt van.
In het midden staan twee komma's, voor mij het teken van jij en ik.
De donkere printjes, stippen en boogjes, zijn gemaakt met het materiaal van de injectiespuiten die ik iedere 3 weken krijg. In de boogjes van de ring zijn parels genaaid en zij symboliseren dat de vrouwen als parels voor me zijn.
Verder heb ik zeefdrukken van rozen erop gezet omdat rozen mijn favoriete bloemen zijn.
De achtergrond, zelf geverfde stof, is groen, de kleur van de hoop.
Ik ben heel erg blij met dit werkstuk.

Tuesday, May 05, 2015

It is a long time ago I wrote on this blog and a lot of things happened. My cancer (NET) is slowly growing and last summer I got lungcancer too. I got treatment for it. In my head were other things going on, instead of writing on my blog.
But I
did not sit quiet. When there was energy enough I worked on my projects and I wandered a lot, to keep my condition as well ad possible.
Next week we have our exposition (StiQS) during the Textilefestival in Leiden. See the poster. It will be fun to be there and see all the kind of textiles exhibited on the different location.

Het is lang geleden dat ik op mijn blog schreef en er is weer veel gebeurd. De NET kanker groeit langzaam door en afgelopen zomer kreeg ik er ook longkanker bij. Daarvoor ben ik behandeld en gelukkig is het in mijn longen nu rustig.
Mijn hoofd stond er niet naar om op mijn blog te schrijven. Maar ik zat niet stil, Tussendoor werkte in aan mijn projecten en deed ik veel aan lichaamsbeweging om mijn conditie een beetje op peil te houden.
De volgende week hebben we , de StiQS groep, onze expositie tijdens het textielfestival in Leiden. Zie de poster. Ik verheug me erop. Fijn om daar te zijn en alles te bekijken op de verschillende locaties.