Sunday, June 14, 2015

 We  had a very good week in Leiden. Our exhibition during the Textilefestival in Leiden was a huge succes. My husband hung my work in the right position.
We hadden een goede week in Leiden. Onze tentoonstelling tijdens het textielfestival was een groot succes. Hier hangt mijn echtgenoot mijn werk in de goede positie.

 After that week we stayed for another week to make tours on our bikes near lakes and through the landscape that is very different from the landscape were I live. There is much more water and so the birds are also different.
Na die week bleven we nog even om te fietsen rond de meren en het landschap dat totaal verschillend is van het landschap waar ik woon. Er is heel veel meer water en ook de vogelpopulatie is heel anders.

 A very large growing on a trunk in the Heemtuin near the Reewijkse lakes. It was about 60cm wide. Beautiful.
Een heel grote aanwas op een boomstronk in de heemtuin bij de Reewijkse plassen. Het had een doorsnede van ongeveer 60 cm. Prachig.
And a typical dutch landscape near the Rotte Lakes.
En een typisch Nederlands landscahp bij de Rotte Meren.

Thursday, May 07, 2015

I promissed last year to tell something about a quilt I made and was exhibited in Uithuizermeeden, during the Quiltfestival Groningen.
Women, who  are near to me and who are supporting me during my illness where asked to make a little piece af fabric and put something personal on it.
Not everyone has a textile passion, so I sent 3 little pieces of fabric of different colours and some embroidery yarn.
All the women wanted  to participate in the project and I made a quilt of it.
In the middle are two commas, for me the sign of you and me.
The dark prints, dots and half rings, are done with the material of my syringe, the injections I have every three weeks.
A row of Pearls in the ring of half rounds symbolize the women who are as Pearls for me. Further screenprinted roses, my favourite flower.
The background color of the self painted fabric is green,  the colour of hope.
I am very happy with this piece of collaboration.

Vorig jaar beloofde ik iets te vertellen over de quilt die ik maakte en die werd tentoongesteld tijdens het Quiltfestival Groningen in de kerk van Uithuizermeeden.
Vrouwen, die dicht bij me staan en die me helpen tijdens mijn ziekte, heb ik gevraagd om een klein stukje stof te versieren met iets van henzelf. Niet iedereen heeft een textielachtergrond, dus heb ik 3 lapjes gekleurde stof en wat draadjes borduurgaren meegestuurd.
Iedereen wilde meedoen aan het project en ik maakte er een quilt van.
In het midden staan twee komma's, voor mij het teken van jij en ik.
De donkere printjes, stippen en boogjes, zijn gemaakt met het materiaal van de injectiespuiten die ik iedere 3 weken krijg. In de boogjes van de ring zijn parels genaaid en zij symboliseren dat de vrouwen als parels voor me zijn.
Verder heb ik zeefdrukken van rozen erop gezet omdat rozen mijn favoriete bloemen zijn.
De achtergrond, zelf geverfde stof, is groen, de kleur van de hoop.
Ik ben heel erg blij met dit werkstuk.

Tuesday, May 05, 2015

It is a long time ago I wrote on this blog and a lot of things happened. My cancer (NET) is slowly growing and last summer I got lungcancer too. I got treatment for it. In my head were other things going on, instead of writing on my blog.
But I
did not sit quiet. When there was energy enough I worked on my projects and I wandered a lot, to keep my condition as well ad possible.
Next week we have our exposition (StiQS) during the Textilefestival in Leiden. See the poster. It will be fun to be there and see all the kind of textiles exhibited on the different location.

Het is lang geleden dat ik op mijn blog schreef en er is weer veel gebeurd. De NET kanker groeit langzaam door en afgelopen zomer kreeg ik er ook longkanker bij. Daarvoor ben ik behandeld en gelukkig is het in mijn longen nu rustig.
Mijn hoofd stond er niet naar om op mijn blog te schrijven. Maar ik zat niet stil, Tussendoor werkte in aan mijn projecten en deed ik veel aan lichaamsbeweging om mijn conditie een beetje op peil te houden.
De volgende week hebben we , de StiQS groep, onze expositie tijdens het textielfestival in Leiden. Zie de poster. Ik verheug me erop. Fijn om daar te zijn en alles te bekijken op de verschillende locaties.

Sunday, July 27, 2014

Fresco's zoveel als ik wil. Prachtig

Overal Iconen, in alle maten, vormen en afbeeldingen
 

Weer een mooie freco.

Een mimosasoort. Had ik nog nooit gezien.

Een hele mooie nieuwe brug over de golf van Korinthe naar de Peloponessus

De Meteorakloosters. Spectaculair.

En een hele oude brug. de kamelenbrug.

En natuurlijk blauwe baaien met mooie dorpjes en steden

De bloem van het Griekse kappertje. Ik kon er geen genoeg van krijgen.

De opgravingen van Olpympia. Mooi die zuilenrijen.

En hier zijn ze omgevallen als een rijtje dominostenen.

Mooi reliƫfs. Lijkt me prachtig om te rubben, maar in de musea zal dat niet lukken.

In elk museum zag je wel een aantal van deze vrouwenfiguurtjes.

Het theater van Epidaurus met een prachtige akoestiek

Akropolis in Athene in de steigers. Hier zijn ze nooit klaar met restaureren en onderhouden.

Mooie figuren, daar wisten ze in de oudheid ook wel raad mee.
 
 
Wow, what a beautiful things in Greece. Icons, fresco's, excavations, old theathers, nice flowers, new and old bridges. Luckily we have at this time our digital camera's to make pictures, so much as we like. Sometimes I would that I had taken my crayons and a piece of fabric to make rubbings. But I have my memories. See what I can do with it.

Wow, wat een geweldige dingen in Griekenland. Iconen, freco's, opgravingen, oud theaters, mooie bloemen, nieuwe en heel oude bruggen.
Gelukkig hebben we tegenwoordig digitale camera's, zodat we zoveel foto's kunnen maken als we willen. Soms vond ik het wel jammer dat ik mijn krijtjes en een stukje stof niet meegenomen had om een aantal rubbings te maken. Gelukkig heb ik mijn herinneringen. Kijken wat ik ermee kan.
It was a long long time ago I wrote on this blog. Many things happened. My old computer did not do what it has to do. Now I have a new laptop and I am able to work with windows 8.
My health became worse. Different metastases in one lung and liver. A lot of investigations and scans. 2 lung punctures and one liver puncture, All very painfull en expecially the liver was terrible. Tuesday there will be the three next investigations and a PET scan to look what can be done at the cancer in the lung.
I try to keep as well as possible by training my body and do the things I like to do. One of the nice things was the exhibition in the north-east of the province of Groningen. With my textilegroup StiQS we had a whole church in Uithuizermeeden  to exhibit our works. We had as theme "Coloriet". The quilt with the footsteps was my exibitionpiece.I had more works in the church, f.e. the blue one, with flowers and the Koru of New Zealand, and the little work with the zebra. The zebra is the mascot of the NET cancer, so I see often pictures of this animal. In Sout Africa I saw a lot of them, nice strong animals. I like them. In a next blog I will tell you of another quilt I made.
We were inbetween also on a vacation in Greece, to see the culture of this country. I will post a few photo's in a next mail.


Het is lang geleden dat ik op dit blog schreef en er is veel gebeurd. Mijn oude computer deed niet meer wat ik wilde. Nu heb ik een laptop met windows 8 waar ik intussen aardig mee overweg kan.
Mijn gezondheid werd slechter. Verschillende uitzaaiingen in een long en de lever. Veel onderzoeken en scans, twee longpuncties en een leverpunctie. Allemaal behoorlijk pijnlijk en vooral de leverpunctie vond ik een ramp. Dinsdag zijn de volgende onderzoeken en een PET scan om te onderzoeken wat er aan de kanker in de long gedaan kan worden.
Intussen probeer ik een zo goed mogelijke conditie te houden en doe ik de dingen die ik leuk vind.
Een van de leuke dingen was de tentoonstelling met mijn textielgroep StiQS in het noord-oosten van Groningen. In Uithuizermeeden hadden wij de Mariakerk tot onze beschikking. Als thema hadden we Coloriet. Mijn werk daarover was de quilt met de voetstappen. Ik had meer werken hangen, onder andere de blauwe, waarop ik bloemen en de Koru uit Nieuw-Zeeland had verwerkt. En het kleine werk met de zebra. De zebra is de mascotte van de NET kankergroep, dus ik kom er nogal eens wat plaatjes van tegen. In Zu
id-Afrika hebben ik er veel gezien, mooie sterke dieren. In een volgend blog zal ik wat vertellen over een andere quilt die ik in de tentoonstelling had hangen.
Tussendoor hebben we een cultuurreis naar Griekenland gemaakt, dat stond nog op mijn verlanglijstje. Heel veel gezien en veel indrukken opgedaan. Daar zal ik ook nog wat foto's van op mijn blog plaatsen.

Friday, December 20, 2013

vakantie  in de Elzas
 in 2013

Monday, December 16, 2013

Yesterday we "did" the Christmas concert in the church in the centre of Oss. Not only traditional Christmassongs but also beautiful music of Mendelsohn, Mozart and Sweelinck. Church was overflowded and the people enjoyed the music very much.
 
Gisteren zongen we het Kerstconcert in de grote kerk in het centrum van Oss. we zongen niet alleen de traditionele kerstliederen maar ook stukken van Mendelsohn, Mozart en Seewlinck. De kerk zat vol en we hebben lovende reacties gehad.

The two photo's show some pieces of my memorybooklet, All of them are pictures from my youth. Nice to do.
De twee foto;s laten stukjes zien uit mijn memory boekje. Allemaal jeugdfoto's verwerkt in een boekje. Leuk om te doen.
 
My quilt for the exhibition in the church in Uithuizermeeden is finished. It was not so easy because we all had to use screenprinted fabric we made together. You understand I cann't yet show you pictures now. The exhibition in in June and is a part of the Quiltfestival in the region Groningen.
 
De quilt voor de tentoonstelling in de kerk van Uithuizermeeden is klaar. Het was niet zo gemakkelijk want iedereen werd geacht dezelfde gezeefdrukte stof te gebruiken die we met elkaar geschapen hadden. Je snapt dat ik nu nog geen foto's kan laten zien. Dat komt in juni wel.
De tentoonstelling is in juni in een kerk in Uithuizermeeden en is onderdeel van het Quiltfestival in de provincie Groningen.

Saturday, August 31, 2013

vervolg sunprinten. Tekst in veld tikken lukt niet.

 

Vakantie Nederland tray dying Sun Printen tijdens vakantieIn our country are nice places to. The picture above was made at he Nieuwkoopse plassen. And even a beautiful sundown is possible.In ons land zijn ook hele mooie plekken De bovenste foto was gemaakt bij de Nieuwkoopse plassen,