Friday, May 30, 2008

Bags and Stamps
Yesterday I visited a museum for bags and purses `Tassenmuseum Hendrikje` in a nice canalhouse in Amsterdam. It is a small museum but it has an interesting collection of bags and purses from the last 400 hundred years. It is well documented en they have a nice book. For me it was again inspiration. Now some more time.
Gisteren was ik in het Tassenmuseum Hendrikje in een Amsterdams grachtenpand. Het is een klein museum, maar ze hebben een mooie interessante collectie vanaf ongeveer 1600, die goed gedocumenteerd is en ze hebben een mooie catalogus. Weer een hoop inspiratie voor mij. Nu nog wat meer tijd.Then I visited a shop named Posthumus near the Kalverstraat, were you can buy stamps. They have a large collection. Some of the stamps called to me `take me with you` and I had to buy them. Below a little collage as a trial.
Daarna ben ik naar een Posthumus geweest, een winkel waar ze een uitgebreide collectie stempels hebben. Een aantal stempels riepen om aandacht dus heb ik ze gekocht. Hieronder een kleine collage op een oefenlapje.And last but not least I went by train to Zandvoort to take a walk on the beach. Here you can find also lots of inspiration. My head must be of elastic. There is so much I have to keep in it.
En tenslotte ging ik met de trein naar Zandvoort om een strandwandeling te maken. En ook daar vind je weer een boel inspiratie. Mijn hoofd moet wel van elastiek zijn, zoveel als ik daarin moet stoppen.

Wednesday, May 28, 2008

Last week I spent some days in the home of my youngest daughter. She had to go to Turkey for her work and so I stayed with the three kids.
Elma and her husband are the owners of Intersona. You can read about their business on their website www.intersona.nl
Between the chores with the children I had some time to sew on the sewingmachine of Elma. She has, just as me, a Husqvarna sewingmachine.
I prepared the quilt sandwiches ad home with hand dying, silkscreening, stamping, stencilling etc. The children found it very interesting what I was doing. Even the youngest who is two years old found it fascinating what a sewingmachine can do.
Afgelopen week was ik een paar dagen bij Elma om voor de kinderen te zorgen. Elma moest voor haar werk naar Turkije en dus bleef ik bij de drie kinderen. Elma en haar echtgenoot zijn de eigenaars van Intersona B.V. Je kunt hierover meer lezen op hun website www.intersona.nl
Tussen het verzorgen van de kinderen door, had ik een beetje tijd om wat te naaien op Elma's naaimachine. Zij heeft net als ik een Husqvarna. De quiltsandwiches had ik thuis al klaargemaakt. Ze zijn handgeverfd, gestempeld, screen printing, stencillen etc.
De kinderen vonden het erg interessant wat ik allemaal aan het doen was. Zelfs de jongste van net twee was gefascineerd door het werk van de naaimachine.

Tuesday, May 13, 2008


Last Sunday I went for a visit of a Quilters Exhibition to Nazareth in Belgium. Annelies Ghijselen organised an exhition from quilts of herself and of her groups and she had some famous guests: Linda Colsh, Jette Clover, Sandra Meech and Rita Trefois. Annelies herself is also a talented quilter. It was an inspiring exhibition. I cannot show you some pictures, because I did not ask for permission at the owners of the quilts.
While the weather is so nice the last week, I go nearly everyday for a cycle tour. On one of this tours a came across the "Vorstengraf", a place with grave hills from some 4000 years ago. The community of Oss made a monument for it. It is not far from my home, and I went there often by car, but I never payed the monument a visit. It was interesting and good enough for new inspiration..

Afgelopen zondag ben ik naar Nazareth in Belgie geweest voor een bezoek aan een Quilttentoonstelling georganiseerd door Annelies Ghijselen. Er was werk te zien van haarzelf en haar cursisten. Bovendien waren een paar beroemde gasten uitgenodigd: Linda Colsh, Jette Clover, Sandra Meech en Rito Trefois. Annelies is zelf ook een begenadigd quilter. Het was een inspirerende tentoonstelling. Ik kan helaas geen foto's laten zien omdat ik geen toestemming heb gevraagd aan de eigenaren van de quilts.
Omdat het weer de afgelopen week zo mooi was, ben ik bijna iedere dag een stuk gaan fietsen. Tijdens een van deze tochten kwam ik langs het "Vorstengraf, een plek waar 4000 jaar geleden al grafheuvels waren. De gemeente Oss heeft er nu een monument opgericht. Het is niet ver van ons huis, en ik ben er ook al vaak langs gekomen met de auto, maar ik had het nog niet eerder van dichtbij bekeken. Het was interressant en weer goed voor de inspiratie.

Thursday, May 08, 2008

Myrna on vacation


These days our granddaughter Myrna stays with us. She is eight years old and when the children are at that age, Grandma will learn them how to sew with the sewingmachine. Of course Myrna liked to make a quilt for a very big bear, my mother made many years ago. She likes to work with fabrics, to knit, work with beads etc. We also made a bike tour everyday. Weather is very nice, so we could work on our condition.
In deze vakantieperiode is Myrna een paar dagen bij ons. Ze is acht en op die leeftijd leert oma ze hoe ze om moeten gaan met de naaimachine. Natuurlijk wil ze een quiltje maken voor een hele grote beer, die jaren geleden door mijn moeder gemaakt is.
Myrna werkt graag met stofjes, Ze breit, werkt met kralen etc.
Elke dag maken we ook een fietstocht. Het weer is schitterend en zo kunnen we aan onze conditie werken.

Friday, May 02, 2008

OEQC

Yesterday I was in Veldhoven at the exhibition op the Open European Quilt Championship.
My friend Heidi had to do an interview for SAQA with the Russian Quilters and I was her assistent. It appeared to be an exhibiton organised by an russian patchwork and quilt magazine. The quilt in the picture is made by a group of russian ladies with traditional russian fabrics.
Outside the exhibition of Russia there were the quilts made for the championship, an exhibition of japanes quilts, quilts gathered by Quiltmania, little quilts from the Israel Quilters' Association, workshops and a lot of boots with all kind of materials.
Gisteren was ik in Veldhoven bij de Open Europese Quilt Kampioenschappen. Mijn vriendin Heid moets voor SAQA een interview afnemen bij de russische Quilters en ik fungeerde als haar assistent. Het bleek een tentoonstelling te zijn georganiseerd door een Russisch tijdschrift voor Patchwork en Quilten. De quilt op de foto is een groepsquilt gemaakt van traditionele russische stoffen. Behalve de tentoonstelling van Rusland waren de inzendingen voor de kampioenschappen te zien, een tentoonstelling van japanse quilts, een selctie samengesteld door Quiltmania en een tentoonstelling van kleine quilts van het Israelische Quiltersgilde. Verder waren er workshops en een aantal kramen waar je je voorraad aan kon vullen.