Wednesday, December 23, 2009

Christmas


It is already Christmas. Last sunday I sung in a Christmasconcert in Oss. Works from Bach, Brahms, Gabrieli, Bruckner, and Popular German, French en English Christmas carols.
Weather was very bad, and driving a car was not funny, So public listening to our concert was less than other years.
View from our window is nice in these days, as you can see in the picture.
For all of you I wish you very good Christmasdays with family and/or friends.
Het is alweer bijna kerstmis. Afgelopen zondag zong ik in Oss in een kerstconcert. Werken van Bach, Brahms, Gabrieli, Bruckner en bekende duitse, franse en engelse kerstliederen. Het weer was erg slecht, het was geen lolletje om te rijden en er was dus ook minder publiek dan andere jaren.
Het uitzicht uit ons raam is heel mooi, zoals je op de foto kunt zien.
Ik wens jullie allemaal hele fijne kerstdagen met familie en/of vrienden.

Saturday, December 05, 2009

It is now more than two weeks ago that I visited the GP for some pains in my breast. The GP called immediately the cardiologist and the ambulance and I was brought to hospital. Good luck, I was at home in the evening. There was no cardiac infarct. The pain however stayed. Now I have to go for further with my specialist in internal medicin to look wat is the matter.
Investigation for CLL ( Leukemia) is stabile, so it is good to know that I don't need medicins in this stadium.
In the meantime I made some traditional quilts. One as a puppetquilt for one of my granddaughters and one with my New-Zealand fabrics. On these fabrics are images of NZ flowers and trees. It is good to have some distraction from every business. I did also some other deconstructed screenprinting and I now get a little more experience.Ruim twee weken geleden ging ik naar mijn huisarts met klachten van pijn op de borst. Zij telefoneerde onmiddelijk met de cardioloog en de ambulance en in no time was ik in het ziekenhuis voor onderzoek. Gelukkig was ik 's avonds weer thuis en het was geen hartinfarct. Wat dan wel. Intussen bij ik weer bij de internist geweest en er volgen nieuw onderzoeken. De 3 maandelijkse controle voor CLL ( Leukemie) gaven een stabiel beeld, dus voorlopig hoef ik nog niet aan de medicijnen.
In de tussentijd maakte ik enkele traditionele quilts: Een poppenquiltje voor een van mijn kleindochters en een van de stofjes die ik uit Nieuw-Zeeland mee heb gebracht. Op deze stoffen staan allemaal afbeeldingen van de NZ flora. Het is goed om een beetje bezig te blijven.
Verder heb ik me ook nog beziggehouden met deconstructed screenprinting en intussen begin ik een klein beetje ervaring te krijgen.

Thursday, November 12, 2009

Last weeks I am busy with deconstructed screenprinting. The picture left is with watercolor sticks and geld medium, and in the photo below I used the method of Kerr Grabowski.
When you start with this way of screenprinting, you can't stop with it.
Tomorrow night Jacqueline will come and work together with me. Fun.

De laatste weken ben ik druk bezig met deconstructed screenprinting. Op het bovenste plaatje heb ik wateroplosbaar krijt gebruikt met gel medium, en bij de onderste foto heb ik gewerkt volgend de methode van Kerr Grabowski.
Als je hier eenmaal mee begint, dan kun je niet meer stoppen.
Morgenavond komt Jacqueline weer om samen te werken. Leuk.

Thursday, November 05, 2009

hermitage

Yesterday I visited the Hermitage in Amsterdam. Te museum is a nice large building in the inner city of Amsterdam.
The theme of the current exhibition is "Life on the Russian Court". There were lots of fine dressings with beautiful embroidered pieces, men's cloth, paintings and also different other issues about the court's life in time of the Tsaar.
About the building itself, a former home for poor women, was information.
The museum shop had a good collection, lots of books and other goods to have, as you can see in the photo's.
A nice day, with a lot of information.


Gisteren bezocht ik de Hermitage in Amsterdam.
Het museum is een mooi gebouw in de binnenstad van Amsterdam.
Het thema van de lopende expositie is Het leven aan het Russische hof. Er waren veel prachtige japponnen te zien, voorzien van schitterend borduurwerk, mannenkostuums, schilderijen en een heleboel andere voorwerpen die gebruikt werden aan het Russische hof ten tijde van de Tsaren.
Ook over het gebouw zelf, een voormalig armenhuis voor vrouwen, was informatie.
De museumwinkel heeft een goede collectie, veel boeken, kaarten en andere leuke hebbedingen uit Rusland, zoals je op de foto's kunt zien.
Een leuke dag, met veel informatie.

Monday, November 02, 2009

Birthday Aniek


For her birthday last week, Aniek, one of my grandchildren, wanted a toiletbag like her mother got one years ago. She picked the fabrics out of my stash and I made two bags for her, the little one is filled with hairpins, the larger one with other nice things for little girls of eight years old.
Voor haar verjaardag vroeg Aniek, een van mijn kleinkinderen, een toilettas, zoals ik die jaren geleden voor haar moeder ook maakte.
Ze zocht zelf de stofjes uit mijn voorraad uit, en ik maakte twee tassen voor haar.
De kleinste is gevuld met haarspeldjes en de grote met andere die die meisjes van acht jaar leuk vinden.

Friday, October 30, 2009

Again I didn't write for a long time. We were very busy, vacation, working, children, grandchildren etc. I also had some problems with publishing my photo's but now it is oke.
In the meantime I finished my quilt for the exhibition in Leiden. This quilt is also inspired by our trip to New Zealand.The colours are not exactly what it is in reality, but you can see my quilt in Het Wevershuisje, Middelstegracht 143 in Leiden. My textilegroup StiQS has an exposition in this very old house from a weaver. It is a fine place to have an exhibition and the building is interesting too.Ik heb alweer een tijdje niet geschreven. We hadden het erg druk met vakantie, werken, kinderen en kleinkinderen etc. Ik had ook wat problemen met de publicatie van mijn foto's, maar dat is nu weer in orde.
In de tussentijd heb ik ook mijn quilt afgemaakt die nu in Leiden hangt. De quilt is geinspireerd door onze reis naar Nieuw-Zeeland.
De kleuren op de foto zijn niet helemaal goed, in werkelijkheid zijn ze wat helderder. Mijn textielgroep StiQS heeft een expositie in het Wevershuisje, Middelste gracht 143 in Leiden. Het is een oud wevershuis van rond 1600. Een interessant gebouw en de textiele werkstukken komen goed uit in het gebouw.

Friday, September 04, 2009

trials

Last weeks I tried different techniques with stamps, oil sticks, gesso, machine embroidery etc. These are the results. Most of them are little works, the piece with the black roses ( from my own drawings) is about 20 x 14 inch.Afgelopen weken ben ik bezig geweest met proefjes waarbij ik stempels, oul sticks, gesso, machinaal borduren etc heb gebruikt. Dit is het resultaat. De meeste zijn kleine werkjes,, het stuk met de zwarte rozen ( van eigen tekeningen) is ongeveer 50 x 37 cm.

Wednesday, August 26, 2009

Again vacation


I don't know why, but my blog about Hazerswoude disappeared. We went there first for ten days. Weather was fine, so we did a lot of cycling. Hazerswoude a a village between Gouda and Leiden in the Green Heart of Zuid-Holland. A typical Dutch landscape with a lot of water, waterbirds, mills etc.

Ik weet niet waarom, maar mijn berichtje over Hazerswoude is verdwenen. Daar gingen we dus eerst een dag of tien naar toe. Het weer was prima en we hebben dus ook veel gefietst. Hazerswoude is een dorp tussen Gouda en Leiden en ligt in het Groene Hart van Zuid-Holland. Heel veel water, watervogels, molens, dijkjes etc. Een heel ander landschap dan ik in Brabant gewend ben.still on vacation

After our trip to Hazerswoude we went to Ouddorp, to the sea shore. Weather was very nice, so again we made every day tours on our bikes. Beautiful sunsets we saw and a lot of watersporting.
In the tower of Goedereede I visited a Quiltexhibition of a group, who has an exhibition every two years. Theme this year was colour confession. In the picture you see the groups work. Further had every member two quilts opposite each other with a contrast of each other, for example black and white. Interesting workNa ons reisje naar Hazerswoude zijn we naar Ouddorp gegaan, vlakbij zee. Het weer was prima, dus hebben we weer veel gefietst. Er was veel watersport en we zagen prachtige zonsondergangen.
In de toren van Goedereede bezocht ik een tentoonstelling van een quiltgroep uit Goeree Overflakkee. Om de twee jaar heeft deze groep in de zomer een tentoonstelling in de sfeervolle ruimte van de toren. Dit jaar was het thema, kleur bekennen.
Op de foto staat het groepwerk in de kleuren van de kleurencirkel met veel transparant werk. Verder had iedere deelnemer een tweeluik in contrasterende kleuren, vaak zwart en wit. Interessant werk.


Thursday, August 06, 2009

Grandchildren and more


Last weeks we were on a campingsite with 5 of our grandchildren. The first 5 days Aniek and Rik were sleeping in a tent near our caravan and afterwards Vivianne, Myrna and Remy stayed in little tents. All children enjoyd the nice quiet wood, with a lot of place for all of us. A little hind with her child was always in the neighbourhood. A lot of other animals were there too. We made festoons from fir-cones and painted them, because Jac and I celebrated our anniversary one week after eacht other.
In the meantime I visited my GP and a epcialist in hospital. The outcome is not very nice. I am suffering from chronical leukemia, a non-Hodgkin lymfoom. I was totally embarassed.
Thix week they made a CT scan, and I wonder how this goes on.
Afgelopen weken waren we op een natuurcamping met 5 kleinkinderen. Eerst Aniek en Rik 5 dagen, daarna Vivianne, Myrna en Remy, ook 5 dagen. Ze sliepen in tenten naast onze caravan. Voor sommige was het de eerste keer, en ze vonden het prachtig. Het rustige bos, met klimbomen en ander interessante mogelijkheden vonden ze prima. Een kleine ree met haar jong liep constant in de buurt en ook veel andere dieren lieten zich zien. We maakten slingers van denneappels en verfden ze, want Jac en ik vierden onze vakantie een week na elkaar.
In de tussentijd bezocht ik onze huisarts en een specialist in het ziekenhuis. Het blijkt dat ik chronische leukemie heb, non-hodgkin lymfoom. Ik was totaal verrast. Afgelopen maandag heb ik een CT scan gehad, en ik vraag me af hoe dit verder gaat.

Sunday, July 12, 2009

Knippenberg

My familyname is Knippenberg. It is one of the oldest West European familynames, first settled in Bottrop, near Essen in Germany. The first Act dates from 1309, so, my family celebrates this year its 700 birthday.
A group of people with the same name organizes a lot of festivities this year, for example a long weekend in september with meetings and festivities. Today was the opening of an exhibition in the museum " 't Land van Peel en Maas in Helden. The photo's shown here are all in this exhibition: the castle in Bottrop ( blown up in 1962, after a destruction in World War 2), an explanation of the familyname and the family arms. Very interesting to learn so a lot about your forefathers.( more information on www.knip700.nl)
Mijn familienaam is Knippenberg. Het is een van de oudste West Europese achternamen. De eerste vestiginsplaats van de familie was Bottrop, in de buurt van Essen in Duitsland. De eerste acte dateert van 1309, dus viert mijn familie dit jaar haar 700e verjaardag.
Een aantal mensen met de achternaam Knippenberg (knippenborg, Knippenbergh etc) organiseren een aantal festiviteiten dit jaar, zoals een lang ontmoetingsweekend met festiviteiten in september.
Vandaag was de opening van een tentoonstelling van de Knippenberg(s) in Helden in het streekmuseum " 't Land van Peel en Maas" . De getoonde foto's komen uit de tentoonstelling : de burcht in Bottrop ( opgeblazen in 1962, nadat in de 2e wereldoorlog al een gedeelte van het kasteel was verwoest), een uitleg over het ontstaan van de familienaam en het familiewapen.
Heel interessant om zoveel over je voorvaderen te weten te komen. Meer informatie op www.knip700.nl


Thursday, July 09, 2009

Rik


Our grandson stayed with us last weekend. He likes to do the same as his grandmother, and that is sewing. In this case he made a drawing with fabric crayons, I ironed it on lutrador, and together we made a little quilt. He is very proud of his piece.
Onze kleinzoon Rik logeerde afgelopen weekend bij ons. Hij wil graag dat oma hem leert hoe je een quilt moet maken. Hier heeft hij eerst een tekening gemaakt met textielkrijtjes, die ik op polyestervlies heb gestreken. Samen hebben we er dit quiltje van gemaakt. Hij is er erg trots op.

Thursday, June 18, 2009

screen printing

In the last issue of Quiltitng Arts Magazine an article of Linda Colsh was published about screenprinting with watercolours and gel medium. We did something like that in the Masterclass in Biezenmortel and now I tried it again. It is fun to make prints like that.

In het laatste nummer van Quilting Arts magazine stond een artikel van Linda Colsh over zeefdrukken met wateroplosbare kleueren en gel medium. In Biezenmortel tijdens de Masterclass deden we ook al zoiets. Ik heb het nu opnieuw geprobeerd en ik had er weer lol in.Tuesday, June 09, 2009

NZ

I am still inspired by the landscapes of New Zealand. I like the colours, the light and all the shades of green and blue.
From my trip I brought I dried fern leave, wich will be my inspiration for some quilts. Because it is not easy to take a lot of materials with me in the caravan, I decided to make a kind of booklet, with in it techniques for making the leaves. I prepared my printing, discharging etc on forehand, so I could do some handstitching while we were on our trip. I like to do some free handembroidery. I adds some interesting areas in your work. A new quilt is now under progress.


Ik ben nog steeds onder de indruk en wordt geinspireerd door het landschap in Nieuw-Zeeland. Ik houd van de verschillende gradaties in de kleuren groen en blauw, en het heldere licht. In Nieuw-Zeeland droogde ik een varenblad ( een van de vele soorten) en wil dit gebruiken als inspiratiebron voor een paar quilts. Omdat het niet zo gemakkelijk is om veel materiaal mee te nemen in de caravan, besloot ik om een soort boekje te maken, van verschillende technieken. Van te voren had ik al het print, stempel, bleekwerk etc gedaan, zodat ik in de caravan handmatig kon quilten en borduren. Ik vind het fijn om vrij borduurwerk in mjn quilts toe te passen. Daardoor ontstaan interessante details.
Nieuwe quilts staan op de rails.

Monday, May 18, 2009

trip

For the last weeks, we had a long trip through France, Spain and Portugal. We saw lots of symbols of christianty. Spain and Portugal both have a rich heritage in churches. History is everywhere. In Portugal we visited a colleague of Jac, who lives there. For a week we were his guests and we stood with our caravan in his olive orchard in the national parc Serra de Estrella.
Beautiful landscapes en a very tranquil living.
De laatste weken hebben we een trektocht gemaakt door Franrijk, Spanje en Portugal.
Vooral Spanje en Portugal hebben een rijk erfgoed aan kerken en katholieke gebruiken. Ook de geschiedenis ligt overal op straat. We bezochten een collega van Jac. In zijn olijvenboomgaard hebben we een week genoten van de rust. Je kunt daar helemaal onthaasten. De natuur is prachtig. Het natuurpark Serra de Estrella is heel uitgebreid en mooi. Inspiratie is ook overal volop te vinden.


Tuesday, March 31, 2009

The last two weeks I had great difficulties with my computer. Some dirty people used my computer to send spam and porna etc to other users. I didn't notice anything. My provider send me a message about this and my internet receiver was closed. I had to bring my computer to someone who could repair it. The whole computer had to start over again. I lost a lot of stuff of course and had a lot to do when my computer came back. Happely I made recent updates from my photo's. Everything is working now, outside my bookkeepers program. I hope I can repair it too.
When you have no computer you have more spare time, so I did more on quilting, painting etc.
Also for more inspiration like my flowers was more space.
My favourite flower is the anemone. The helleboris is blooming very nice in my little garden.
The red flower bloomed in my livingroom on a not so nice cactus. But the flower is spectacular, It is bigger as a cupsaucer and has a brilliant red colour.


De laatste twee weken heb ik geen computer en dus ook geen internet gehad. De provider waarschuwde via een email dat onze computer werd gebruikt om spam en porno door te sturen naar andere gebruikers. Zelf merk je daar niets van. Op een gegeven moment werd ik dus afgesloten. Mijn computerman heeft alles op de harde schijf gewist en de programma's opnieuw geinstalleerd. Dan blijft er nog genoeg te doen en ik ben al twee middagen bezig geweest om alles op orde te krijgen. Gelukkig maak ik regelmatig updates op een externe harde schijf en mijn foto's zijn bewaard gebleven. Alleen mijn boekhoudprogramma krijg ik niet aan de praat dus daar zal ik nog wat tijd aan moeten besteden.
In de tussentijd heb ik wel wat meer tijd gehad om proefjes te maken en inspiratie op te doen o.a. via mijn bloemenfoto's. Mijn lievelingsbloem is de anemoon.
De kerstroos staat prachtig te bloeien in mijn tuin en een onaanzienlijke cactus in mijn woonkamer heeft prachtige vuurrode bloemen geproduceerd. De bloemen hebben de grootte van een gebaksbordje. Helaas bloeien ze maar drie dagen.

Sunday, March 15, 2009

Busy

It is a long time ago I wrote something on this page. I was busy, busy, busy, as everyone else it seems. I had to do with children, celebrating birthdays, learning my music, looking after my grandchildren etc.
In the meantime I read all the books of Jan Beany and Jean Littlejohn and made resume's of them in dutch, so I can read it quicker when I need some information.

Last Friday I went to the opening of the exhibition "Knitted Worlds"in the Textile Museum in Tilburg. It is a nice exhibition and it is always a pleasure to go to the Textile Museum.

On sunday 29 march my choir "Vocaal Ensemble Oss"will sing "Ein Deutsches Requiem"from the composer Brahms. It is beautifull music, not easy to sing, but it is well worth.


Het is alweer een tijdje geleden dat ik op mijn blog schreef. Ik was druk, druk, druk, zoals iedereen op dit moment, lijkt het wel. Ik was bezig met kinderen, het vieren van verjaardagen, oppassen op de kleinkinderen, oefenen van mijn muziek etc, etc. In de tussentijd heb ik alle boekjes die ik heb van Jan Beany en Jean Liitlejohn gezlezen en er uittreksels van gemaakt, zodat ik sneller informatie op kan zoeken als ik dat nodig heb.

Afgelopen vrijdag ben ik naar de opening van de tentoonstelling "Knitted Worlds"geweest in het Textielmuseum in Tilburg. Het is een leuke tentoonstelling en ik vind het altijd leuk om naar het Textielmuseum te gaan.

Zondag 29 maart zingt mijn koor ( en ik natuurlijk) "Ein Deutsches Requiem" van Brahms.
Het is geen gemakkelijke muziek, maar oefening baart kunst.

Friday, February 13, 2009This weekend is an exhibition of quilts during the Patchwork and Quilt dagen in Darling Market, volmerlaan in Rijswijk near Den Haag. All memebers of our group have a lot of quilts there. In the pictures you see two corners of my exhibition and one corner of my neighbour Gonny. My older and my youngest quilts are in the show. For more information see http://www.exporijswijk.nl/

Dit weekend vinden in Rijswijk de Patchwork en Quiltdagen plaats in Darling Market aan de Volmerlaan.
Alle leden van mijn groep StiQS hebben een overzicht van hun werk hangen. Op de foto's de twee hoeken met mijn werk en een hoek van mijn buurvrouw Gonny.
Van mij hangt een overzicht van een flink aantal jaren.
Voor meer informatie zie op www.exporijswijk.nl