Tuesday, April 17, 2007

Back again

Hello, I'am back again. We live in our new house now for more than three weeks now. Most of our stuff has a provisional place. Still we have a lot to do, but I have found some time to make two journalquilts. The used materials are, for instance, paint strips en wallpaper strips we used to look for the colours we liked to have on our walls and doors. They are a kind of collages.


Hallo, ik ben weer terug. We wonen nu ruim drie weken in ons nieuwe huis. De meeste spullen hebben voorlopig een plaatsje gekregen. We moeten nog veel doen, maar ik heb toch even de tijd genomen om een paar journaalquiltjes te maken. Als materiaal heb ik o.a. verfstaaltjes en behangstaaltjes genomen, die ik heb gebruikt om de kleuren van de muren en deuren te bepalen.
Het zijn een soort collages geworden.
Last sunday one of our grandchildren celebrated her seventh birthday. All our daughters, sons in law, and grandschildren were there. Because of the nice hot weather the children could play with water. My husband was not as good to go in the water also, and they made him totally wet and dumped him into the bath. It was great fun for the children.


Afgelopen zondag vierde een van onze kleinkinderen, Myrna, haar zevende verjaardag.
Onze dochters, schoonzonen en kleinkinderen waren er allemaal. Vanwege het mooie weer was er een badje voor de kinderen opgezet. Mijn echtgenoot was niet zo gek of hij moest er ook aan geloven. Ze makkten hem nat en zorgden ervoor dat hij kopje onder ging in het bad. Groete lol natuurlijk.