Thursday, June 03, 2010

An traditional symbol of the Maroccean islamitic tradition, a hand for protection, here on a door.

Een traditioneel symbool van de Marokkanse islamitische traditie, een hand als bescherming, hier te zien op een deur.


Quils made bij islamitic orphans in an catholic cloister with the aid of nuns.
Quilts gemaakt door islamitische wezen, met de hulp van zusters in een katholiek klooster.
No comments: