Friday, December 28, 2012

 In the Voortrekkers munument in Pretoria are large embroidery panels like the tapestry in Bayeux in France. The works tell the stories of the war and tthe travels of the Voortrekkers.

In het Voortrekkersmonument in Pretoria hangen grote geborduurde panelen. Het lijkt een beetje op de wanttapijten die in Bayeux in Frankrijk hangen. De werken vertellen het verhaal v de oorlog en de reizen van de Voortrekkers.
 Patchwork was also modern in that time. Different examples can be seen in the museum, like the quilt in behind the horseman and the little examples below.
Patchwork was toen ook modern. Er zijn verschillende voorbeelden te zien in het museum, zoals de quilt in de huifkar achter de koetsier, en verschillende voorbeelden in de vitrines.

 Local crafts were everywhere. Masks, waevings, beadery, batiks, musicinstruments, baskets etc.
On this pictures is a local craftsmarket in Swaziland. Often is it work made by women, working in cooperations, to earn some money for their families.
PLaatselijke kunstnijverheid kun je overal vinden. Maskers, weven, kralenwerk, batiks, muziekinstrumenten, manden etc. Op deze foto's waren we bij een locale markt in Swaziland.Er wordt veel gewerkt met locale cooperaties waar vrouwen werk vinden om inkomsten voor hun gezin te verwerven.


No comments: