Friday, March 25, 2011

Last Sundae we visited the museum for Volkenkunde in Leiden. There was an exhibition about the Maori's
When we were in New Zealand we saw a lot of their culture, so it was very interesting for us to see parts of their history and their arts again. A lot of inspiration, it keeps me busy.

Afgelopen zondag waren we in het Leids Volkenkundig museum, waar een tentoonstelling over de Maori's was.
Toen we in Nieuw-Zeeland waren hebben we veel van hun cultuur gezien. Daarom was het voor ons interessant om nog meer te zien over hun geschiedenis en hun kunst.
Weer een hoop inspiratie wat me bezig houdt.

No comments: