Wednesday, July 04, 2007

Again Zuid-Limburg

In Zuid-Limburg you can find a lot of inspiration. Not only the half-timbered houses in black and white but also the hilly landscape, the woods, the fields filled with all kinds of corns, large edible snails and specific flowers like wild orchids etc. At corners of streets and pathes in the field you see all kinds of crosses .

In Zuid Limburg vind je een heleboel inspiratie.
Niet alleen de speciale vakwerkhuizen maar ook het heuvellandschap, de bossen, de akkers met allerlei verschillende gewassen, de grote wijngaardslakken, de spciale bloemen zoals wilde orchideen etc. En niet te vergeten op hoeken van straten en op veldwegen zie je overal de kruizen.

1 comment:

AnneJeu said...

Het lijkt wel of je een beetje heimwee hebt??? LOL