Wednesday, July 11, 2007

Bee Lapwerk

Yesterday I finished an UFO, a scrapquilt I started in 2005. Today my Bee Lapwerk was at my home to do some techniques together and they could help me to make a picture of my quilt.
The quilt consist of two layers and not as usual of three layers. The backing is a large piece of yellow fleece. I will use this quilt in our caravan, it is cosy on cold evenings and also usuable as bedcover when night is cold. We travel also in winter with our caravan so we need something that is warm enough as an extra bedcover.

Gisteravond hen ik een UFO afgemaakt, een scapquilt uit 2005. Mijn leden van Lapwerk konden me mooi helpen om de quilt op de foto te krijgen. De quilt bestaat uit twee lagen en niet zoals gebruikelijk uit drie lagen. The achterkant is een grote lap gele fleece. Ik wil deze quilt in de caravan gebruiken, lekker warm op kille avonden en omdat we ook in de winter kamperen ook lekker als extra deken 's nachts.

With the girls of Lapwerk we did some experiments with transfer paint on polyester fleece and on synthetic fabric.
Afterwards we made some try outs in a free and quick way to design a quilt.

Met de meisjes van Lapwerk hebben we een aantal proefjes gemaakt met transferverf op polyester vlies en op synthetische stof.
Daarna hebben we wat probeersels gedaan om op een vrije en snelle manier ontwerpen te maken.


In the picture you see clockwise: Tine, Marty, Nelly, Eveline and Dina.

Op de foto zie je met de klok mee: Tine, Marty, Nelly, Eveline en Dina.

No comments: