Tuesday, April 30, 2013

In the Cultural Centre "De Pas" in our Village is on regularly base an exhibition of inhabitants of the Village. Some works of mine are displayed in a meeting room called Den Herd. They will stay there for three month. It are works I have exhibited before on other occasions.
 In het cultureel centrum "De Pas" in ons dorp is regelmatig een tentoonstelling van  werk van inwoners te zien. Op dit moment hangt werk van mij in een vergaderruimte die "Den Herd" heet. De expositie duurt ruim 3 maanden. Het zijn werken die al eerder te zien waren in andere exposities.


Today I am in between watching television, for today our Queen Beatrix is be followed up bij her son Willem Alexander, who is our new King. This afternoon the festivities of the inauguration will take place,
Vandaag kijk ik tussen de bedrijven door naar de televisie, want onze koningen Beatrix is opgevolgd door haar zoon WIllem Alexander, die nu onze nieuwe koning is. Vanmiddag vindt de beëediging plaats, waarna defeestelijkheden beginnen rond de troonswisseling.

1 comment:

flox said...

Wat leuk, Nelly! He
b je niets van verteld.