Friday, June 14, 2013

Food, another source of inspiration. The colors and forms, the way the people arranged them, the smells, al is good to bring you to new thoughts.

 Voedsel een andere bron van inspiratie. De kleuren, de vormen, de manier waarop ze gerangschikt zijn, en de geuren zorgen ervoor dat je op andere gedachten komt.

No comments: