Friday, June 28, 2013

Marokko, laaste foto's

The last pictures of Marokko. Nature is beautiful. The orange coloured sand dunes in the desert, the sun going down in the desert.
 De laatste foto's van Marokko. De natuur is geweldig.  De oranje gekleurde zandduinen in de woestijn en de zon die onder gaat in de woestijn.

The smell of the wild roses and the dried ones. The are used to make very nice smelling beauty products.
De geur van de wilde rozen en de gedroogde vorm ervan. Ze worden gebruikt om heerlijk ruikende schoonheidsproducten van te maken. 

 Intricate patterns, carved by nature in the r0cks of the Atlas mountains.
Intrigerende patrornen, die door de natuur in de rotsen van het Atlas gebergte zijn uitgehold.
And a wild Orchid in Volubilus, an old Roman city. Only ruins remain.
En  een wilde orchidee in Volubilus, een oude Romeinse stad, waar alleen nog maar de ruines te zien zijn.

No comments: